Środa, 10.01.2018 r

Komunikat Zarządu PZZ w sprawie zasad płatności składek członkowskich, licencji oraz startowego na imprezach PZZ.

  1. Od dnia 01.07.2017 r. Polski Związek Zapaśniczy  jest płatnikiem VAT . W związku z tym  informujemy, że nie ma możliwości kredytowania przez PZZ  opłat składek członkowskich i licencyjnych w 2018 r. Składki należy opłacić  w wyznaczonym terminie. 
  2. W roku 2018, zmianie ulega forma opłaty startowej za zawodników/czki. Przed zawodami Kluby sportowe wpłacają na konto PZZ opłatę startową za udział zawodników w zawodach. Komisja  weryfikacyjna dopuszcza do zawodów tylu zawodników/czek za ilu została wniesiona opłata startowa. Dotyczy także organizatorów. Nie ma możliwości regulowania opłaty startowej w miejscu zawodów. Po zawodach PZZ niezwłocznie przelewa kwotę startowego do organizatora zawodów. W/w forma opłaty startowej dotyczy tylko zawodów organizowanych przez PZZ. Zasada dotyczy także sportów nieolimpijskich w dyscyplinie GI i NO GI

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZONYM KOMUNIKACIE ZARZĄDU 

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.06.33
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013