Sobota, 10.06.2017 r

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatur na Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego

Uprzejmie informujemy, że do dnia 9 czerwca 2017 roku, w wyznaczonym terminie, wpłynęły do Biura Polskiego Związku Zapaśniczego i zostały zarejestrowane  wymagane dokumenty następujących kandydatów na Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego w kolejności alfabetycznej:

1. Andrzej Supron

- wpływ w dniu 08.06.2017

- rejestracja pod nr: 1901/2017

- rekomendacja: Warszawsko-Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

2. Andrzej Wroński

- wpływ w dniu 02.06.2017

- rejestracja pod nr: 1827/2017

- rekomendacja: Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

Wybory Prezesa PZZ nastąpią podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego, które odbędzie się 24 czerwca 2017 roku o godz. 14:00 w PKOl w Warszawie.

Ostateczna weryfikacja dokumentów nastąpi 12 czerwca 2017 roku. Następnie zostanie ogłoszona ostateczna lista kandydatów na Prezesa PZZ.

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013