Poniedziałek, 18.05.2020 r

Komunikat w sprawie organizacji Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZZ w trybie elektronicznym

Komunikat w sprawie przeprowadzenia Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZZ za rok 2019 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Prosimy o jak najszybsze zapoznanie się z poniższym komunikatem i odesłaniem przez Delegatów wypełnionych oświadczeń o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie Zjazdu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie do 23 maja 2020 roku.

Druk zgody na organizację Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZZ w trybie elektronicznym (plik do pobrania pdf) (plik do pobrania word)

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO w sprawie zwołania w roku 2020 Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZZ za rok 2019 (plik do pobrania)

 

KOMUNIKAT POLSKIEGO ZWIĄZKU ZAPAŚNICZEGO
w sprawie zwołania w roku 2020
Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZZ za rok 2019

W związku z ogłoszonym i trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, pragniemy Państwa Poinformować o zmianach wynikających z nowelizacji przepisów ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. /Dz.U. poz. 374/, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. /Dz.U. poz. 695/ o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 16 kwietnia 2020 r. (dalej: ustawa o szczególnych instrumentach), jakie w ostaniem czasie weszły w życie.

Celem uregulowań i zapewnienia ciągłości funkcjonowania władz polskich związków sportowych, bez konieczności zwoływania Walnych Zgromadzeń Członków lub Delegatów polskiego związku sportowego wprowadzone zostały regulacje umożliwiające przeprowadzenie głosowania poza posiedzeniami władz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące przepisy nie zwalniają jednak walnego zgromadzenia członków (delegatów) polskiego związku sportowego z obowiązku corocznego rozpatrywania i zatwierdzania sporządzanego przez zarząd sprawozdania z działalności polskiego związku sportowego oraz roczne sprawozdania finansowego, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 9 ust. 7 ustawy o sporcie.

W tym kontekście mając na uwadze możliwość dalszego trwania obecnej sytuacji kryzysowej warto zwrócić uwagę na zmiany wprowadzone przez art. 18 ustawy o szczególnych instrumentach poprzez dodanie do przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (dalej: ustawa Prawo o stowarzyszeniach) art. 10 ust. 1a-1e dopuszczające i określające warunki odbywania głosowania poza posiedzeniami władz z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Jak zatem wynika z art. 7 ust. 3 - Ustawy o Sporcie oraz  art. 10 ust. 1a-1e - Ustawy Prawo o stowarzyszeniach, o ile członkowie władzy stowarzyszenia (delegaci) wyrażą zgodę w formie dokumentowej, a statut PZS nie zawiera odmiennych rozwiązań, w tym również nie wyłącza tej możliwości (art. 10 ust. 1d ustawy Prawo o stowarzyszeniach), w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, głosowania wszystkich organów polskiego związku sportowego mogą być przeprowadzone wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Reasumując powyższe, obecne przepisy pozwalają na przeprowadzenie walnego zgromadzenia członków (delegatów) polskiego związku sportowego i realizację obowiązków sprawozdawczych bez konieczności odbywania obrad i fizycznej obecności delegatów, o ile członkowie władzy stowarzyszenia (delegaci) wyrażą zgodę w formie dokumentowej (pisemnej).

W związku z tym Delegaci są zobowiązani do wyrażenia pisemnej zgody na odbycie WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZJAZDU DELEGATÓW Polskiego Związku Zapaśniczego  w trybie elektronicznym.

Po wyrażeniu zgody przez Delegatów reprezentujących stowarzyszenia, Zarząd PZZ będzie mógł zwołać WSZD PZZ z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w nowym terminie.

Zjazd  w zmienionym trybie elektronicznym zorganizuje PZZ  i udzieli wcześniej odpowiedniej informacji delegatom dotyczącej nowej formy zjazdu, sposobu udziału delegatów oraz przeprowadzenia całej procedury Zjazdu w czasie trwania obecnej sytuacji kryzysowej zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa oraz opublikuje materiały zjazdowe na stronie internetowej PZZ zgodnie z zapisem Statutu PZZ. 

 

Termin ostateczny odpowiedzi pisemnej udzielonej przez delegatów ustala się na 23 maja 2020 roku (sobota) do godz. 24:00 na służbowy adres e-mail Sekretarza Generalnego PZZ Marka Wałachowskiego: m.walachowski@pzz.org.pl

Należy odpowiedzieć w następujący sposób:

1)TAK – wyrażam zgodę na organizację Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZZ w trybie elektronicznym*.

2)NIE - nie wyrażam zgody na organizację Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów PZZ w trybie elektronicznym*.

Oświadczam, że zgodę / brak zgody *wyrażam osobiście jako Delegat na WSWZD PZZ w kadencji 2016-2020

* niepotrzebne skreślić

Dane Delegata

Imię i nazwisko …………………………………………….., Nr mandatu ……………..

Nazwa /klubu lub OZZu, który reprezentuje delegat/ ………………………………………

………………………………………………….……………………………………………

 

Data podpisania oświadczenia ……….. ………………………………………………….

 

 

Lista delegatów z WZZ i Klubów na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego w roku 2020

nr mandatu

województwo

nazwisko

imię

delegujący

UWAGI

1

dolnośląskie

Bagladzis

Pandeli

Dolnośląski  Związek Zapaśniczy

 

2

Kozyrski

Ryszard

Dolnośląski  Związek Zapaśniczy

 

3

Kruczyc

Mariusz

Dolnośląski  Związek Zapaśniczy

 

4

Użałowicz

Leszek

Dolnośląski  Związek Zapaśniczy

 

5

Tracz

Józef

WKS Śląsk Wrocław

 

6

Michalkiewicz

Artur

WKS Śląsk Wrocław

 

7

kujawsko - pomorskie

Janiszewski

Jakub

Kujawsko Pomorski  Związek Zapaśniczy

 

8

Sikorski

Robert

Kujawsko Pomorski  Związek Zapaśniczy

 

9

Strzelecka

Wiesława

Kujawsko Pomorski  Związek Zapaśniczy

 

10

Zakowicz

Kazimierz

Kujawsko Pomorski  Związek Zapaśniczy

 

11

lubelskie

Jaroszkiewicz

Tomasz

Lubelski  Związek Zapaśniczy

 

12

Głąb

Andrzej

Lubelski  Związek Zapaśniczy

 

13

Wałachowski

Ryszard

Lubelski  Związek Zapaśniczy

 

14

Żuraw

Tomasz

Lubelski  Związek Zapaśniczy

 

15

Czwaliński

Roman

MKS Cement - Gryf Chełm

 

16

Grabczuk

Krzysztof

MKS Cement - Gryf Chełm

 

17

Sadowski

Marcin

MKS Cement - Gryf Chełm

 

18

Wójtowicz

Andrzej

LUKS Suples Kraśnik

 

19

lubuskie

Grzelczak

Artur

Lubuski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

20

Kępiński

Bogdan

Lubuski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

21

Kuryś

Mieczysław

Lubuski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

22

Sawicki

Mirosław

Lubuski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

23

Dendewicz

Franciszek

MLKS Agros Żary

 

24

łódzkie

Majka

Jarosław

Łódzki  Związek Zapaśniczy

 

25

Stępień

Piotr

Łódzki  Związek Zapaśniczy

 

26

Spławski

Maciej

Łódzki  Związek Zapaśniczy

 

27

Woźniak

Tomasz

Łódzki  Związek Zapaśniczy

 

28

Jaworski

Michał

AKS Piotrków Trybunalski

 

29

Sala

Karol

AKS Piotrków Trybunalski

 

30

Filipowicz

Marian

ZTA Zgierz

 

31

małopolskie

Budzyn

Piotr

Małopolski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

32

Małek

Jacek

Małopolski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

33

Niemiec

Marek

Małopolski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

34

Proszkowiec

Robert

Małopolski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

35

mazowieckie

Kolanek

Zdzisław

Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

36

Maciejczak

Józef

Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

37

Rywacki

Bogdan

Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

38

Soroczyński

Roman

Warszawsko Mazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

39

Kruszewski

Artur

KS AZS AWF Warszawa

 

40

Jaworski

Andrzej

KS AZS AWF Warszawa

 

41

Fałek

Ryszard

RZSZ Olimpijczyk Radom

 

42

Zawadzki

Włodzimierz

RZSZ Olimpijczyk Radom

 

43

Albinowski

Artur

LKS Mazowsze Teresin

 

44

Rogoziński

Sławomir

LKS Mazowsze Teresin

 

45

opolskie

Cebula

Mariusz

Opolski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

46

Pawlak

Krzysztof

Opolski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

47

Stępień

Dariusz

Opolski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

48

Ziemba

Lucjan

Opolski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

49

Marcinkiewicz

Edyta

LKS Orzeł Namysłów

 

50

Szelągiewicz

Kazimierz

LKS Orzeł Namysłów

 

51

podkarpackie

Konieczny

Ryszard

Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

52

Tomaszewski

Andrzej

Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

53

Nowak

Krzysztof

Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

54

Korbecki

Zdzisław

Podkarpacki Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

55

podlaskie

Kierdelewicz

Władysław

Podlaski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

56

Gilewski

Piotr Janusz

Podlaski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

57

Paziaczko

Mariusz

Podlaski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

58

Czyżewski

Grzegorz

Podlaski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

59

pomorskie

Blok

Adam

Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

60

Dunst

Sławomir

Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

61

Dywizjusz

Aleksander

Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

62

Wanke

Kazimierz

Pomorski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

63

śląskie

Jaroszek

Adam

Śląski  Związek Zapaśniczy

 

64

Nowak

Andrzej

Śląski  Związek Zapaśniczy

 

65

Koriakowski

Włodzimierz

Śląski  Związek Zapaśniczy

 

66

Zajączkowski

Tomasz

Śląski  Związek Zapaśniczy

 

67

Sudek

Piotr

MKZ Unia Racibórz

 

68

Żurawik

Piotr

MKZ Unia Racibórz

 

69

Garczyński

Tomasz

ZKS Slavia Ruda Śląska

 

70

Garmulewicz

Elżbieta

ZKS Slavia Ruda Śląska

 

71

Dziura

Władysław

ZKS Slavia Ruda Śląska

 

72

Jasiński

Zbigniew

CSiR Dąbrowa Górnicza

 

73

Jezierzański

Zbigniew

LKS Dąb Brzeźnica

 

74

Ołenczyn

Krzysztof

LKS Dąb Brzeźnica

 

75

świętokrzyskie

Szkwarek

Tadeusz

Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

76

Kucharczyk

Karol

Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

77

Skrobacz

Wiktor

Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

78

Markiewicz

Jan

Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

79

warmińsko - mazurskie

Staszewski

Michał

Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

80

Korpacki

Andrzej

Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

81

Mężykowski

Henryk

Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

82

Olszewski

Andrzej

Warmińsko - Mazurski Okręgowy Związek Zapaśniczy

 

83

wielkopolskie

Obrycki

Antoni

Wielkopolski Związek Zapaśniczy

 

84

Pauliński

Lech Grzegorz

Wielkopolski Związek Zapaśniczy

 

85

Pluta

Bronisław

Wielkopolski Związek Zapaśniczy

 

86

Waltrowski

Zdzisław

Wielkopolski Związek Zapaśniczy

 

87

Jędrzejczak

Jacek

KS Sobieski Poznań

 

88

Chojnacki

Adam

WKS Grunwald Poznań

 

89

Króliński

Roman

WKS Grunwald Poznań

 

90

Stecyk

Władysław

WKS Grunwald Poznań

 

91

Oprysiak

Maciej

LKS Ceramik Krotoszyn

 

92

zachodnio - pomorskie

Leszczy

Alicja

Zachodnio - Pomorski  Związek Zapaśniczy

 

93

Jastreb

Cezary

Zachodnio - Pomorski  Związek Zapaśniczy

 

94

Kuligowski

Krzysztof

Zachodnio - Pomorski  Związek Zapaśniczy

 

95

Skrzyński

Krzysztof

Zachodnio - Pomorski  Związek Zapaśniczy

 

96

Lis

Przemysław

AKS Białogard

 

97

Dobrowolski

Marcin

AKS Białogard

 

 

 

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013