Piątek, 09.11.2018 r

 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  „VII MEMORIAŁU im. HENRYKA WOŁOSZYNA”  W ZAPASACH W STYLU WOLNYM I ZAPASACH KOBIET 

 

 KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

„VII MEMORIAŁU im. HENRYKA WOŁOSZYNA” 

W ZAPASACH W STYLU WOLNYM I ZAPASACH KOBIET 

1. Organizatorzy 

 Opolski Związek Zapaśniczy, 

 Zapaśniczy Klub Sportowy w Gogolinie, 

 Urząd Miejski w Gogolinie. 

 

2. Cel imprezy 

 Popularyzacja postaci zasłużonego działacza sportu zapaśniczego Henryka Wołoszyna, 

 Rozpropagowanie zapasów w środowisku. 

 

3. Termin i miejsce zawodów: 

24.11.2018 r.(sobota) - Hala Sportowa im. Braci B i Z. Blautów - Gogolin, ul. Krapkowicka 141. 

Zgłoszenia do zawodów, z podaniem grup wiekowych i kategorii wagowych zawodników, 

należy przesłać e-mailem na adres : zks-gogolin@wp.pl w terminie do 10.11.2018 r. 

4. Warunki uczestnictwa - w zawodach startują : 

Młodziczki (schoolgirls) rocznik 2004, 2005, 2006 – kategorie wagowe bez tolerancji wagowej: 

39 kg, 42 kg, 46 kg, 50 kg, 54 kg, 58 kg, 62 kg, 66 kg. 

Młodzicy (schoolboys) rocznik 2004, 2005, 2006 – kategorie wagowe bez tolerancji wagowej): 

44 kg, 48 kg, 52 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 75 kg, 85 kg. 

Kadetki dziewczyny - rocznik 2002, 2003: 53 kg, +73kg 

Mini zapasy dziewcząt i chłopców, razem 20 kategorii wagowych: 

I - Dzieci – roczniki 2007-2008 (odrębnie kategorie wagowe dla dziewcząt i chłopców). 

II – Żaki – roczniki 2009-2010 (odrębnie kategorie wagowe dla dziewcząt i chłopców). 

Kategorie wagowe ustali się po zważeniu wszystkich zgłoszonych i zakwalifikowanych zawodników. 

W grupie dzieci i żaków wymagana jest pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w zawodach oraz „Karta zdrowia sportowca” - minimum jedno badanie lekarskie. 

Każdy zawodnik, uczestniczy w zawodach z własnej woli i na swoją własną odpowiedzialność. Zawodnik ma prawo startu tylko w jednej kategorii wagowej odpowiadającej wadze jego ciała w momencie oficjalnej wagi. 

Obsada sędziowska: Obsadę sędziowską zapewnia organizator w porozumieniu z OZZ. 

Dodatkowe informacje: 

 W grupie wiekowej dzieci obowiązuje minimum jedno badanie lekarskie, dokument tożsamości i zgoda rodziców. 

 W grupie wiekowej młodziczek i młodzików obowiązują dwa badania lekarskie. 

 

Czas walki: 

Młodziczki i Kadetki oraz młodzicy i kadeci : 2 x 2 minuty oraz przerwa 0,5 minuty, 

Dzieci: 2 x 1,5 minuty oraz przerwa 0,5 minuty, 

 Zawody zostaną rozegrane na trzech matach, 

 Obsada sędziowską - zapewnia organizator w porozumieniu z OZZ, 

 

Punktacja drużynowa, wg Regulaminu Opolskiego Związku Zapaśniczego : 

I miejsce - 8 pkt 

II miejsce - 6 pkt 

III miejsce - 5 pkt 

V miejsce - 4 pkt 

VII miejsce - 2 pkt 

VIII miejsce - 1 pkt 

Jeżeli w danej kategorii wagowej występuje tylko jeden zawodnik – klub otrzymuje 50% punktów do klasyfikacji drużynowej, za zajęcie I miejsca. 

5. Koszty uczestnictwa 

 Opłata startowa – 10,00 zł. od zawodnika (ekipy zagraniczne zwolnione z wnoszenia opłaty) 

 Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy. 

 Kluby startują na koszt własny. 

 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ubezpieczenie NW uczestników. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione przez uczestników. 

 

6. Nagrody 

 Zawodnicy za zdobycie pierwszego miejsca otrzymują medale, dyplomy, nagroda rzeczowa. 

 Zawodnicy za zdobycie drugiego i trzech miejsc otrzymują medale i dyplomy. 

 Kluby za trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary i dyplomy. 

 Kluby za miejsca IV - VI otrzymują dyplomy. 

 

7. Program zawodów: 

23-11-2018 r. (piątek) godz. 17.00 – 18.00 - przyjazd ekip zagranicznych, 

godz. 18.30 – 19.30 - waga ekip zagranicznych 

24-11-2018 r. (sobota): 

 godz. 8:00 – 9:00 – przyjazd i rejestracja ekip krajowych, 

 godz. 9:00 – 10:00 - weryfikacja i waga zawodników, 

 godz. 10:00 – 11:00 - przygotowanie list walk, 

 godz. 10:45 – 11:00 - odprawa techniczna, 

 godz. 11:15 – Uroczyste otwarcie Memoriału, 

 godz. 11:30 - walki do zakończenia zawodów 

 ok.godz.16:00 - dekoracja i zakończenie zawodów 

 

Za organizatorów 

Zarząd Zapaśniczego Klubu Sportowego w Gogolinie 

tel kontaktowy: +48 519 643 309

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013