Poniedziałek, 19.08.2019 r

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ IM. BARTŁOMIEJA BARTNICKIEGO W ZAPASACH W STYLU WOLNYM BYDGOSZCZ 11-12.10.2019

Organizatorzy

- Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

- Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

- Kujawsko-Pomorski Związek Zapaśniczy w Bydgoszczy

- Fundacja Zapasy Bydgoszcz

- Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz

- Zespół Szkół nr 7 im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy

Cel imprezy

- Wyłonienie najlepszych drużyn turnieju

- Upowszechnienie sportu wśród dzieci i młodzieży

- Promowanie idei olimpizmu

- Podniesienie poziomu sportowego zawodników

- Popularyzacja sportu zapaśniczego w Bydgoszczy i okolicach

Termin i miejsce zawodów

- 11-12 października 2019 roku, Zespół Szkół nr 7 im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w

Bydgoszczy, ul. Waryńskiego 1, 85-320 Bydgoszcz

Uczestnictwo

- Młodzicy 2005-2007 – kat. wagowe 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85 kg

- Zawodnicy muszą posiadać aktualną licencję i ważne badania lekarskie

- Tolerancja wagowa – brak

- Sędziego Głównego wyznacza Kujawsko-Pomorski Związek Zapaśniczy w Bydgoszczy

- Każda drużyna obligatoryjnie zapewnia jednego sędziego związkowego (ryczałt sędziowski

wynosi 300 zł netto – pokrywa organizator)

Zgłoszenia

- Zgłoszenia z nazwą drużyny, imionami, nazwiskami, rocznikami, klubami macierzystymi,

numerami licencji i kategoriami wagowymi zawodników, imionami, nazwiskami i numerami

licencji trenerów, imieniem, nazwiskiem i numerem licencji sędziego należy wysłać do 8

października 2019 roku na adres e-mail mikolajjarocki@wp.pl.

- Wzór zgłoszenia jest do pobrania ze strony http://bartnicki.zawody.eu/zgloszenia/.

Organizator nie akceptuje zgłoszeń w innej formie!

- Zgłoszenie jest równoznaczne z rezerwacją zakwaterowania i wyżywienia.

- Organizator nie gwarantuje zakwaterowania i wyżywienia w przypadku zgłoszenia po

terminie.

Koszty uczestnictwa

- Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy

- Koszty przejazdu i startowego (płatne na miejscu podczas zawodów) pokrywają delegujące

kluby:

- startowe - w przypadku przyjazdu z sędzią - 250,00 zł / drużyna

- startowe - w przypadku przyjazdu bez sędziego - 750,00 zł / drużyna

- Koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywają organizatorzy!

Nagrody

- Zawodnicy (maks. 13) oraz trenerzy (maks. 2) drużyn, które zajmą miejsca I-III otrzymują

puchary i medale

Postanowienia końcowe

- Kluby biorące udział w zawodach biorą pełną odpowiedzialność za ubezpieczenie NW

zawodniczek i osób towarzyszących.

Program zawodów

11.10.2019 (piątek)

Hotel Best Inn

ul. Łochowska 69

85-395 Bydgoszcz

- do 17.00 - przyjazd ekip i sędziów (biuro zawodów czynne od godz. 14.30)

- 17.00 -18.00 - konferencja techniczna i sędziowska, weryfikacja zawodników

- 18.00-19.00 - waga zawodników i kontrola medyczna

12.10.2019 (sobota)

Zespół Szkół nr 7 im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Bydgoszczy

ul. Waryńskiego 1

85-320 Bydgoszcz

- 09:00-09:30 - otwarcie zawodów

- 09:30-13.00 - mecze grupowe

- 13.00-15.00 - przerwa obiadowa

- 15.00-18.00 - mecze grupowe i finałowe

Zadanie publiczne jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Więcej informacji (TUTAJ)

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Non profit new

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013