Środa, 12.09.2018 r

Komunikat nr 2 dot.Sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego  - 15 września 2018

 Komunikat nr 2  

                 Sprawozdawczego Walnego  Zgromadzenia Delegatów 

       Polskiego Związku Zapaśniczego 

Zebranie odbędzie się w dniu 15 września 2018 r w Warszawie , 

w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego , przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4. 

I termin zebrania : godzina 13:00; II termin zebrania : godz.13:15 

 

Szanowni Delegaci 

 

              Przekazujemy następujące materiały na Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów PZZ w dniu 15.09.2018 r.:

  1. Sprawozdanie finansowe PZZ za 2017 r. (Pobierz)
  2. Sprawozdanie z działalności PZZ za 2017 r. (Pobierz)
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZZ za 2017 r. (Pobierz)
  4. Sprawozdanie SF PZZ za 2017 r. (Pobierz)
  5. Projekt Regulamin dyscyplinarny PZZ. (Pobierz)
  6. Projekt zmian statutu PZZ. (Pobierz)

 

 

              Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów PZZ odbędzie się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

              Celem głównym WSZD PZZ jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZZ za 2017 r. ocenionego przez niezależnego biegłego rewidenta, sprawozdania z działalności PZZ, sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZZ, ale przede wszystkim uchwalenie zmian statutowych wynikających z nowelizacji ustawy o sporcie, uchwalenie regulaminu dyscyplinarnego PZZ.

              Do uchwalenia w/w dokumentów wymagana jest frekwencja delegatów. W innym przypadku będziemy musieli zwoływać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem zatwierdzenia tylko zmian statutowych co wiąże się ponownie z dużym nakładem pracy i wydatkiem finansowym.

 

              W związku z tym serdecznie zapraszamy delegatów do udziału w SWZD PZZ w dniu 15.09.2018 r. w Warszawie.

              Dla delegatów pokrywamy zwrot kosztów podróży jak za PKP II kl. pośp., wyżywienie. 

 

W tym dniu będzie szereg atrakcji sportowych w Warszawie, m.in. piknik zapaśniczy w ramach Narodowego Dnia Sportu na Stadionie Narodowym, Mistrzostwa Polski weteranów w zapasach i zawody młodzików na Targówku w Warszawie.

 

 

              Serdecznie zapraszamy na wszystkie imprezy!   

 

 

Za Zarząd 

    Polskiego Związku Zapaśniczego 

                      Andrzej Supron

 

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Facebook wydarzenie fb ost
Zrzut ekranu 2018 12 24 o 01.10.07

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013