Wtorek, 02.04.2019 r

Harmonogramy działań wg wymogów MSiT 2019

UMOWA BUDŻETOWA

2019/0007/0018/UDot/67/DSW z dnia 5.02.2019 r.

"Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 roku"

a) Harmonogram działań, 

b) Wykaz kadry szkoleniowej zał. 11

c ) Wykaz kadry seniorów - grupy szkoleniowe ABC

d) Kadra zawodników - styl klasyczny

e) Kadra zawodniczek - zapasy kobiet

f) Kadra zawodników - styl wolny,

g) Plan szkolenia - styl klasyczny,

h) Plan szkolenia - styl wolny,

i) Plan szkolenia - zapasy kobiet

UMOWA - FUNDUSZ ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

2019/0030/0066/SubB/DSW z dnia 19.03.2019 r.

"Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie centralne w 2019 roku"

szkolenie kadr narodowych juniorów, juniorów młodszych ze środków finansowych Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 

a) Harmonogram działań, 

b) Wykaz kadry szkoleniowej zał. 11

c) Kadra młodzieżowa zał. 10,

d) Plan Szkolenia - KNJm styl klasyczny zał. 12,

e) Plan Szkolenia - KNJm styl wolny zał. 12,

f) Plan Szkolenia - KNJm zapasy kobiet zał. 12

g) Plan Szkolenia - KNJ styl klasyczny zał. 12,

h) Plan Szkolenia - KNJ styl wolny zał. 12,

i)  Plan Szkolenia - KNJ zapasy kobiet zał. 12,

Szkolenie zawodników SMS ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  -  

2019/0207/0066/SubB/DSW z dnia 05.06.2019 r.

"Wsparcie szkolenia i współzawodnictwo sportowe zawodników – szkolenie w Szkołach Mistrzostwa Sportowego w 2019 roku”

1.harmonogram planowanych działań SMS 

2.wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących - SMS 

3.wykaz szkolonych zawodników - SMS 

szkolenie zawodników OSSM ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  -  

2019/0233/0066/SubB/DSW z dnia 17.06.2019 r.

"Wsparcie szkolenia i współzawodnictwo sportowe zawodników – szkolenie w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży w 2019 roku”

1.harmonogram planowanych zadań - OSSM 2019 

2.wykaz kadry trenerskiej i osób współpracujących - OSSM 2019 

3.wykaz szkolonych zawodników - OSSM 2019

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013