Wednesday, 30.08.2017 r

Harmonogramy działań wg wymogów MSiT

1. szkolenie kadr narodowych seniorów, młodzieżowców, juniorów ze środków budżetu państwa - umowa budżet 

2018/0004/0018/UDot/67/DSW z dnia 24.01.2018 r.

"Przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 roku"

 

2. szkolenie centralne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2018 roku - harmonogram działań

2018/........../......../SubB/DSW z dnia ....................2018 r.

 

"Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży - szkolenie centralne"

 

3. szkolenie dyscyplin nieolimpijskich ze środków budżetu państwa GRAPPLING - umowa na szkolenie sportów nieolimpijskich

2017/0330/0018/UDot/67/DSW z dnia 12.05.2017 r.

"Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2017 roku"

 

4. szkolenie i współzawodnictwo sportowe zawodników w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży - umowa OSSM

2017/0029/0066/SubB/DSW z dnia 22.03.2017 r.

"Wsparcie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z obowiązującym Systemem Sportu Młodzieżowego - szkolenie w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży"

 

5. szkolenie centralne ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - umowa SMS

2017/0030/0066/SubB/DSW z dnia 22.03.2017 r.

"Wsparcie i współzawodnictwo sportowe zawodników w młodzieżowych kategoriach wiekowych zgodnych z obowiązującym Systemem Sportu Młodzieżowego - szkolenie w Szkołach Mistrzostwa Sportowego"

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013