Wtorek, 06.04.2021 r

Faktury elektroniczne

Polski Związek Zapaśniczy od 15.03.2021 roku będzie wystawiał faktury wyłącznie w wersji elektronicznej. Prosimy o pilne przesyłanie adresów email do biura PZZ.

Informujemy, że biuro Polskiego Związku Zapaśniczego za wszystkie opłaty tj. licencje, startowe na zawody itp. będą wystawiane faktury tylko w wersji elektronicznej i rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej.

W związku z powyższym prosimy o pilne przesyłanie adresów e-mail, na które mają być wysyłane faktury do pani Katarzyna Zalewskiej k.zalewska@pzz.org.pl

Na przelewach dopinanych do list zgłoszeniowych na zawodach, prosimy też umieszczać adres email na który ma zostać wysłana faktura.

Prosimy o jak najszybsze nadesłanie adresów email, celem wprowadzenia ich do programu księgowego.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie procesu otrzymywania faktur przez kluby i inne podmioty za opłaty wnoszone na rzecz Polskiego Związku Zapaśniczego.

Faktury elektroniczne

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Ourchamps
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013