Piątek, 18.06.2021 r

Dokumentacja na zjazd - sprawozdanie Zarządu PZZ i Komisji Rewizyjnej 2016-2020

Dokumentacja na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego 26.06.2021.

Zgodnie z obowiązkiem publikujemy dokumentację na Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego

Porządek obrad SWWZD PZZ 2021

Regulamin Obrad SWWZD PZZ 2021


-------------------------------------------------------------------------
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2016-2020
-------------------------------------------------------------------------

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PZZ za lata 2016-2020 

zał. 1. do Sprawozdania Zarządu PZZ za lata 2016-2020 - Sprawozdanie z
działalności Zarządu PZZ za rok 2016 - 24.06.2017 roku
 
zał. 2. do Sprawozdania Zarządu PZZ za lata 2016-2020 - Sprawozdanie z
działalności Zarządu PZZ za rok 2017 - 15.09.2018 roku

zał. 3. do Sprawozdania Zarządu PZZ za lata 2016-2020 - Sprawozdanie z
działalności Zarządu PZZ za rok 2018 - 7.09.2019 roku

zał. 4. do Sprawozdania Zarządu PZZ za lata 2016-2020 - Sprawozdanie z
działalności Zarządu PZZ za rok 2019 - 31.07.2020 roku

zał. 5. do Sprawozdania Zarządu PZZ za lata 2016-2020 - Sprawozdanie z
działalności Zarządu PZZ za rok 2020 - 12.06.2021 roku

----------------------------------------------------------------------------

Analiza Prawna dot. interpretacji Statutu PZZ o wyborze Zarządu na kadencję 
2021-2024

---------------------------------------------------------------------------

Projekty Uchwały nr 1 - dot. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu PZZ za okres 2016-2020
Projekty Uchwały nr 2 - dot. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej PZZ za okres 2016-2020
Projekty Uchwały nr 3 - dot. udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
Projekty Uchwały nr 4 - dot. ilości członków Zarządu PZZ, członków Komisji Rewizyjnej
Projekty Uchwały nr 5 - dot. zatwierdzenia wyboru Prezesa PZZ na kadencję 2021-2024
Projekty Uchwały nr 6 - dot. zatwierdzenia wyboru Zarządu PZZ na kadencję 2021-2024
Projekty Uchwały nr 7 - dot. zatwierdzenia wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2024
Projekty Uchwały nr 8 - dot. zatwierdzenia zmian w Statucie Polskiego Związku Zapaśniczego i tekstu jednolitego statutu
 - Uchwała nr 8, zał. 1 - dot. zatwierdzenia zmian w Statucie Polskiego Związku Zapaśniczego i tekstu jednolitego statutu
 - Uchwała nr 8, zał. 2 - Tekst jednolity Statutu - zał. 2 do protokołu Komisji Statutowej PZZ - 26.06.2021
Projekty Uchwały nr 9 - dot. zatwierdzenia wybór Pełnomocnika PZZ na kadencję 2021-2024
Projekty Uchwały nr 10 - dot. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej na kadencję 2021-2024
Projekty Uchwały nr 11 - dot. zatwierdzenia wyboru Przewodniczącego Komisji Odwoławczej na kadencję 2021-2024
Projekty Uchwały nr 12 - dot. zatwierdzenia wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego na kadencję 2021-2024
-------------------------------------------------------------------------
KANDYDACI DO WŁADZ ZWIĄZKU PZZ na kadencję 2021-2024
Projekt 1. Protokół Komisji Wyborczej - zgłoszenie Kandydatów do Zarządu
-------------------------------------------------------------------------
Lista delegatów na Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów
26.06.2021 roku Warszawa

Zrzut ekranu 2021 06 15 o 19.41.34
Zrzut ekranu 2021 07 21 o 17.46.39
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Nonprofit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013