Czwartek, 02.01.2020 r

DODATKOWY NABÓR  NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW ZAPAŚNICZYCH W ROKU 2020

DODATKOWY NABÓR 

NA ORGANIZACJĘ ZAWODÓW ZAPAŚNICZYCH W ROKU 2020

NA ORGANIZATORÓW DRUŻYNOWYCH WOJEWÓDZKICH 

MISTRZOSTW POLSKI KADERÓW w zapasach w stylu wolnym, stylu klasycznym i zapasach kobiet

Termin ogłoszenia konkursu: 30 grudnia 2019 roku.

Termin i sposób składania ofert: elektronicznie  na adres email: pzz@pzz.org.pl do 17.01.2020 r.

Cel konkursu 

Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie organizacji zadań klubom zapaśniczym oraz WOZZ, określonych w Kalendarzu Imprez PZZ na 2020 rok, w ramach realizacji zadań Polskiego Związku Zapaśniczego dot. ORGANIZACJI DRUżYNOWYCH WOJEWÓDZKICH MISTRZOSTW POLSKI KADERÓW w zapasach w stylu wolnym, stylu klasycznym i zapasach kobiet.

 

Załączniki :

dodatkowy konkurs na DWMPK 2020

Druk oferty PZZ na organizację imprezy w 2020 r

Ogłoszenie konkursu na DWMPKad 2020

KALENDARZ IMPREZ PZZ 2020 - stan na 20.12.2020 roku

 

 

 pogonwirusa   zbigniew baranowski   slajd
Zrzut ekranu 2021 06 1 o 09.17.56
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe
Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Pzz   non profit
Pwpw   baner

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013