Poniedziałek, 15.05.2017 r

Andrzej Wroński pełniącym obowiązki Prezesa Polskiego Związku Zapaśniczego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 14 maja 2017 roku, Zarząd Polskiego Związku Zapaśniczego powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Prezesa PZZ obecnemu wiceprezesowi ds. stylu klasycznego Panu Andrzejowi Wrońskiemu.

Za Zarząd

Agata F. Mikulska
Wiceprezes ds.organizacyjnych

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013