Wtorek, 28.03.2017 r

Aktualny Statut Polskiego Związku Zapaśniczego

Statut Polskiego Związku Zapaśniczego ze zmianami, uchwalonymi przez Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Zapaśniczego w dniu 5 listopada 2016 roku, zatwierdzony Decyzją Ministra Sportu i Turystyki oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jest dostępny w zakładce: http://www.zapasy.org.pl/articles/statut

 

1. Statut 2016

2. Decyzja Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 stycznia 2017 roku

3. KRS

 

Jednocześnie informuję, że Zarząd przystępuje do opracowania kolejnych zmian do statutu, wynikających m.in. z konieczności aktualizacji zapisów zgodnie z zasadami dobrego zarządzania w sporcie, z Ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz z Ustawy o sporcie. Proponowane zmiany do statutu zostaną opublikowane w materiałach dla Delegatów PZZ do zjazdu sprawozdawczego, planowanego 24 czerwca 2017 r.  Ewentualne uwagi do obecnie opublikowanego statutu proszę przesyłać na adres:

a.mikulska@zapasy.org.pl oraz andrzej.glaz@zapasy.org.pl

 

Agata F. Mikulska
Wiceprezes ds. organizacyjnych

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013