Piątek, 03.03.2017 r

95-lecie Polskiego Związku Zapaśniczego

Szanowni Państwo!

W związku z obchodami 95-lecia polskich zapasów w 2017 roku, poszukuję historycznych materiałów: logotypów PZZ, zdjęć założycieli polskich zapasów, Władysława Pytlasińskiego, Wacława Ziółkowskiego, materiałów z czasów Towarzystwa Atletycznego, zdjęć zawodników, z zawodów, z wyjazdów, publikacji, artykułów, wywiadów, wspomnień, anegdot,  książek, odznaczeń (np. zdjęcie odznaczenia w wysokiej rozdzielczości), dokumentujących historię sportu zapaśniczego na ziemiach polskich od powstania zapasów do czasów współczesnych. Uprzejmie proszę o sięgnięcie do osobistych archiwów i zasobów.

Materiały proszę o przekazanie do mnie osobiście, pocztą na adres PZZ, e-mailem. Proszę, aby zawierały dołączoną informację, z czyich zbiorów pochodzą, krótką adnotację, np. rok, kto jest na zdjęciu, nazwę odznaczenia, gdzie był zamieszczony artykuł, data, tak aby zawierały kompletną informację.

Planowana jest digitalizacja wybranych materiałów z pozyskanych zasobów i stworzenie kroniki w wersji cyfrowej, którą na czas podsumowania i uroczystości jubileuszowych udostępnimy w częściach na stronie związku.

Po weryfikacji i wykorzystaniu zbioru wszystko zostanie Państwu zwrócone. Materiały udostępnione będą zawierać zapis z czyich zbiorów pochodzą (np. archiwum prywatne: Jan Kowalski) lub wg uzgodnienia.

Termin przekazana materiałów i informacji lub deklaracji przekazania - 30 marca br.
 

Z poważaniem
Agata F. Mikulska
Wiceprezes ds. organizacyjnych
e-mail: a.mikulska@zapasy.org.pl

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013