Czwartek, 28.05.2015 r

2014

W pierwszym roku funkcjonowania programu utworzone zostały pilotażowo 24 grupy na terenie 14 województw prowadzące zajęcia sportowe z elementami zapasów na bazie szkół podstawowych.

Przewidziano udział w każdej grupie min. 15 dzieci, co dało łączną ilość 360 uczniów w ramach prowadzonych zajęć 2 x w tygodniu po 90 min. Swego rodzaju podsumowaniem programu była organizacja zawodów promujących sport zapaśniczy z jednoczesnym wyróżnieniem poszczególnych grup realizujących program.

Podczas zawodów organizowanych w poszczególnych szkołach na końcowe wyniki składała się rywalizacja indywidualno-drużynowa. Zawody odbywały się w ciągu jednego dnia, brały w nich udział po 4 drużyny. Każda z ekip uczestniczących w zawodach otrzymała komplet okolicznościowych koszulek. Mało tego większą część kosztów związanych z organizacją i uczestnictwem we wspominanych imprezach pokrywał PZZ (dyplomy, puchary, wyżywienie uczestników, obsługa medyczna, ryczałty sędziowskie, ubezpieczenie uczestników, zwrot kosztów przejazdu). Szkoła, która wygrała dane zawody, otrzymała na użytkowanie z PZZ matę 8 x 8 m. Było zatem o co walczyć! Mało tego, każdy z trenerów biorących udział w programie miał z tego tytułu zagwarantowane dodatkowe uposażenie, które w 2014 roku wynosiło 800 zł brutto miesięcznie. Te pieniądze były wypłacane w okresie wrzesień 2014 - grudzień 2014 (4 x 800 zł).

Zapasy sportem wszzystkich dzieci
Materialy dyddaktyczno szkoleniowe

Partnerzy

Uww tournaments

Ziolkowski2013
Pytlasinski2013
Polandopen2013