wykop.pl

Propozycje zmian w przepisach zapaśniczych

W październiku br. Komisja Trenerska FILA przedłożyła do Biura FILA następujące propozycje zmian w przepisach walki w zapasach.

1. Kategorie wagowe

Komisja zaproponowała następujące olimpijskie kategorie wagowe:

styl wolny 57, 65, 75, 86, 97, 125 kg

styl klasyczny 60, 68, 77, 88, 100, 130 kg

zapasy kobiet 48, 53, 58, 63, 69, 75 kg

Komisja zaproponowała też, aby w ME, MŚ wprowadzić następujące warianty kategorii olimpijskich i nieolimpijskich:

8 kategorii wagowych:

styl wolny 57, 61, 65, 70, 75, 86, 97, 125 kg

styl klasyczny 60,  68,  72, 77, 82, 88, 100, 130 kg

zapasy kobiet 48, 53, 55, 58, 60, 63, 69, 75 kg

9 kategorii wagowych:

styl wolny 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 97, 125 kg

styl klasyczny 60,  64, 68,  72, 77, 82, 88, 100, 130 kg

zapasy kobiet 48, 53, 55, 58, 60, 63, 66, 69, 75 kg

10 kategorii wagowych:

styl wolny 50, 52, 57, 61, 65, 70, 75, 80, 86, 97, 125 kg

styl klasyczny 60,  64, 68,  72, 77, 82, 88, 100, 130 kg

zapasy kobiet 44, 48, 53, 55, 58, 60, 63, 66, 69, 75 kg

Komisja zaproponowała, aby proponowane kategorie wagowe były już wprowadzone podczas MŚ 2014, tak aby zawodnicy mogli się do nich zaadaptować w 2015 r., kiedy to rozpoczną się pierwsze kwalifikacje olimpijskie.

2. Punktacja walki

Dla stylu wolnego zaproponowano punktację 1 pkt. (za wyjścia z maty), 2 pkt. (za sprowadzenia do parteru), 4 pkt (za rzuty), W stylu klasycznym dodatkowo 5 pkt. (za rzut z amplitudą).

Przewaga techniczna będzie w stylu wolnym przy 10 pkt., a w stylu klasycznym 8 pkt.

3. Program zawodów

Komisja zaproponowała 2-dniowy program zawodów. Pierwszy dzień eliminacje i repasaże, w drugim dniu finały o brązowe i złoty medal. Będzie też rozstawianie dwóch pierwszych zawodników z poprzednich MŚ.

Losowanie na zawodach ma być przeprowadzane ręcznie, a nie elektroniczne.

4. Protesty

Komisja zaproponowała, aby protest był rozpatrywany nie jak do tej pory przez ten sam zespół sędziowski, ale przez niezależną komisję sędziowską.

 

PZZ zwraca się też do wszystkich trenerów o wyrażenie swojej opinii, jak powinny wyglądać kwalifikacje olimpijskie do IO w 2016 r. Opinie takie zbierzemy i przedstawimy nasze stanowisko programu kwalifikacji olimpijskich do Biura FILA.

 

Andrzej Głaz
Sekretarz Generalny PZZ
Fundacja Radan
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 14
Slideshow Image 15
Slideshow Image 16
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 14
Slideshow Image 15
Slideshow Image 16
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13
Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10
Slideshow Image 11
Slideshow Image 12
Slideshow Image 13